ถ้าคุณต้องการเปิดร้านกาแฟ คุณมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับ ราคา,เครื่องชงกาแฟ,การซื้อเมล็ดกาแฟ,การบำรุงรักษาเครื่องฯลฯ

กรุณาปรึกษากับเราได้

       ให้คำปรึกษา